Zespół Prasowo-Informacyjny - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Prasowo-Informacyjny

Zespół Prasowo-Informacyjny

Rzecznik Prasowy

Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

 

nadkom. Marcin Fiedukowicz

tel. 47 841 21 56

tel. kom. 690 115 305

rzecznik@lodz.ld.policja.gov.pl

 

Zespół Prasowo-Informacyjny

Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

 

 

mł. asp. Kamila Sowińska

tel. 47 841 21 56

tel. kom. 723 642 702

 

Katarzyna Zdanowska

tel. 47 841 21 56

 

sprawy dotyczące zdarzeń w ruchu drogowym obsługuje:

mł. asp. Jadwiga Czyż

tel. 47 841 25 26

tel. kom. 798 902 465

 

Zespół Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję oraz numeru telefonu.

Zespół Prasowo-Informacyjny KMP w Łodzi pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16

w godzinach popołudniowych oraz w sobotę i niedzielę wyłącznie w sprawach bieżących

dyżuruje Zespół Prasowy KWP w Łodzi

 

 

Do zakresu działania Zespołu Prasowo-Informacyjnego należy w szczególności:
 

1.informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi;

2.informowanie regionalnych środków masowego przekazu o przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy oraz podległe jej jednostki organizacyjne Policji, również poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie - w porozumieniem z Rzecznikiem Prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz poprzez zamieszczanie materiałów na stronie internetowej Komendy;

3.udzielanie ogólnopolskim i zagranicznym środkom masowego przekazu informacji dotyczących funkcjonowania Komendy. Zakres i forma każdorazowo wymaga akceptacji Rzecznika Prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi lub Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji;

4.udzielania odpowiedzi na zgłaszane przez dziennikarzy pytania;

5.koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Komendy oraz podległe jej jednostki organizacyjne Policji;

6.udział w szkoleniach z zakresu kontaktów funkcjonariuszy i pracowników Policji ze środkami masowego przekazu;

7.realizowanie za pośrednictwem mediów prewencji kryminalnej, w tym także z obszaru ruchu drogowego;

8.reagowanie na krytykę prasową we współpracy z Rzecznikiem Prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi;

9.bieżąca współpraca z Zespołem Prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Metryczka

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 07.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Marynowicz
do góry