Zespół Prasowo-Informacyjny - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Prasowo-Informacyjny

Zespół Prasowo-Informacyjny

Oficer Prasowy

Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

aspirant Kamila Sowińska

telefon 47 841 21 56

telefon komórkowy 723 642 702

rzecznik@lodz.ld.policja.gov.pl

Zespół Prasowo-Informacyjny

Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

sierżant sztabowy Maksymilian Jasiak

telefon 47 841 21 56

telefon komórkowy 690 115 296

Katarzyna Zdanowska

telefon 47 841 21 56

 

sprawy dotyczące zdarzeń i bezpieczeństwa w ruchu drogowym obsługuje:

młodszy aspirant Jadwiga Czyż

telefon 47 841 25 26

telefon (47) 841 25 01

telefon komórkowy 798 902 465

 

Zespół Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję oraz numeru telefonu.

Zespół Prasowo-Informacyjny Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16

w godzinach popołudniowych oraz w sobotę i niedzielę wyłącznie w sprawach bieżących

dyżuruje Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Do zakresu działania Zespołu Prasowo-Informacyjnego należy w szczególności:

  1. informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi;
  2. informowanie regionalnych środków masowego przekazu o przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy oraz podległe jej jednostki organizacyjne Policji, również poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie - w porozumieniem z Oficerem Prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz poprzez zamieszczanie materiałów na stronie internetowej Komendy;
  3. udzielanie ogólnopolskim i zagranicznym środkom masowego przekazu informacji dotyczących funkcjonowania Komendy. Zakres i forma każdorazowo wymaga akceptacji Oficera Prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi lub Oficera Prasowego Komendanta Głównego Policji;
  4. udzielania odpowiedzi na zgłaszane przez dziennikarzy pytania;
  5. koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Komendy oraz podległe jej jednostki organizacyjne Policji;
  6. udział w szkoleniach z zakresu kontaktów funkcjonariuszy i pracowników Policji ze środkami masowego przekazu;
  7. realizowanie za pośrednictwem mediów prewencji kryminalnej, w tym także z obszaru ruchu drogowego;
  8. reagowanie na krytykę prasową we współpracy z Oficerem Prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi;
  9. bieżąca współpraca z Zespołem Prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Metryczka

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 07.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Marynowicz
do góry