Zespół do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zespół do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Do zakresu działania Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:

1. przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
2. udział w prowadzeniu postępowań powypadkowych dotyczących wypadków policjantów i pracowników;
3. przeprowadzanie szkoleń wstępnych oraz udział w organizacji szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
4. udział w typowaniu zagrożeń występujących na stanowiskach służby i pracy oraz dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
5. sporządzanie i przedstawianie komendantowi, co najmniej raz w roku okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom występującym w środowisku służby i pracy oraz poprawę tych warunków;
6. współpraca z Wydziałem Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w zakresie medycyny pracy;
7. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.
 

Metryczka

Data publikacji : 22.02.2019
Data modyfikacji : 22.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
KMP w Łodzi
do góry