Wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym

Naczelnik Wydziału
podinsp. Jarosław Pelikan

Zastępca Naczelnika
asp. szt. Krzysztof Kowalczyk

Sekretariat
tel. 42 665 25 22, 42 665 25 47
fax. 42 665 10 36
 

 

 

Główne zadania Wydziału:

1) prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji;

2) prowadzenie postępowań przygotowawczych i bezpośrednich czynności z tym związanych w sprawach przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

3) wydawanie zaświadczeń o zdarzeniach drogowych uprawnionym podmiotom;

4) udzielanie odpowiedzi na pytania instytucji i organizacji oraz obywateli w przedmiocie bezpieczeństwa oraz obowiązywania przepisów ruchu drogowego;

5) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego przed Sądami Rejonowymi i Sądem Okręgowym w Łodzi.

Metryczka

Data publikacji 01.02.2013
Data modyfikacji 29.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
KMP w Łodzi
do góry