Wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym

Naczelnik Wydziału
p.o. kom. Rafał Adamek

Zastępca Naczelnika
p.o. kom. Sławomir Krzemiński

Sekretariat
tel. 47 841 25 22,47 841 25 47
fax. 47 841 10 36
 

 

Wszelkie zapytania związane z zagadnieniami dotyczącymi problematyki ruchu drogowego można również kierować

na Stanowisko Obsługi Interesantów Wydziału Wykroczeń i Przestępstw W Ruchu Drogowym

Komendy Miejskiej Policji w Łodzi  pod numer telefonu 47 841 25 01  -  (od 1 sierpnia 2020 roku) czynne w godzinach 06:00 - 22:00

Zgłaszanie zdarzeń drogowych i pilnych interwencji związanych z ruchem drogowym powinno odbywać się pod numerami 997 lub 112.

wiprd@lodz.ld.policja.gov.pl

Na powyższy adres mailowy można przesyłać zawiadomienia oraz materiały filmowe świadczące o rażącym naruszeniu przepisów ruchu drogowego.
Jednocześnie informujemy, iż funkcjonariusze Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym KMP w Łodzi prowadzą sprawy dotyczące zdarzeń drogowych zaistniałych jedynie na terenie Łodzi.
Niezbędnym jest wskazanie:
- daty, godziny i miejsca zdarzenia ( miejscowość, ulica, nr drogi ),
- danych dotyczących pojazdu ( numer rejestracyjny, marka ),
- danych zgłaszającego: imię, nazwisko, adres do korespondencji, ewentualnie numer telefonu kontaktowego.

Główne zadania Wydziału:

1) prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji;

2) prowadzenie postępowań przygotowawczych i bezpośrednich czynności z tym związanych w sprawach przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

3) wydawanie zaświadczeń o zdarzeniach drogowych uprawnionym podmiotom;

4) udzielanie odpowiedzi na pytania instytucji i organizacji oraz obywateli w przedmiocie bezpieczeństwa oraz obowiązywania przepisów ruchu drogowego;

5) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego przed Sądami Rejonowymi i Sądem Okręgowym w Łodzi.

Metryczka

Data publikacji 01.02.2013
Data modyfikacji 30.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Agniesszka Grzymska
do góry