Wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym

 Naczelnik Wydziału
 nadkom. Sławomir Krzemiński

Zastępca Naczelnika

podinsp. Dorota Maj

Zastępca Naczelnika
 podkom. Tomasz Kasica

Sekretariat
tel. 47 841 25 22,47 841 25 47
 
 

 

Wszelkie zapytania związane z zagadnieniami dotyczącymi problematyki ruchu drogowego można również kierować

na Stanowisko Obsługi Interesantów Wydziału Wykroczeń i Przestępstw W Ruchu Drogowym

Komendy Miejskiej Policji w Łodzi  pod numer telefonu 47 841 25 01  -  (od 1 sierpnia 2020 roku) czynne w godzinach 06:00 - 22:00

Zgłaszanie zdarzeń drogowych i pilnych interwencji związanych z ruchem drogowym powinno odbywać się pod numerami 997 lub 112.

wiprd@lodz.ld.policja.gov.pl

Na powyższy adres mailowy można przesyłać zawiadomienia oraz materiały filmowe świadczące o rażącym naruszeniu przepisów ruchu drogowego.
Jednocześnie informujemy, iż funkcjonariusze Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym KMP w Łodzi prowadzą sprawy dotyczące zdarzeń drogowych zaistniałych jedynie na terenie Łodzi.
Niezbędnym jest wskazanie:
- daty, godziny i miejsca zdarzenia ( miejscowość, ulica, nr drogi ),
- danych dotyczących pojazdu ( numer rejestracyjny, marka ),
- danych zgłaszającego: imię, nazwisko, adres do korespondencji, ewentualnie numer telefonu kontaktowego.

Główne zadania Wydziału:

1) prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji;

2) prowadzenie postępowań przygotowawczych i bezpośrednich czynności z tym związanych w sprawach przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

3) wydawanie zaświadczeń o zdarzeniach drogowych uprawnionym podmiotom;

4) udzielanie odpowiedzi na pytania instytucji i organizacji oraz obywateli w przedmiocie bezpieczeństwa oraz obowiązywania przepisów ruchu drogowego;

5) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego przed Sądami Rejonowymi i Sądem Okręgowym w Łodzi.

Metryczka

Data publikacji 01.02.2013
Data modyfikacji 04.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Majtczak
do góry