Wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym

Naczelnik Wydziału
podinsp. Jarosław Pelikan

Zastępca Naczelnika
nadkom. Mariusz Pietrzak

Sekretariat
tel. 42 665 25 22, 42 665 25 47
fax. 42 665 10 36
 

 

wiprd@lodz.ld.policja.gov.pl

Na powyższy adres mailowy można przesyłać zawiadomienia oraz materiały filmowe świadczące o rażącym naruszeniu przepisów ruchu drogowego.
Jednocześnie informujemy, iż funkcjonariusze Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym KMP w Łodzi prowadzą sprawy dotyczące zdarzeń drogowych zaistniałych jedynie na terenie Łodzi.
Niezbędnym jest wskazanie:
- daty, godziny i miejsca zdarzenia ( miejscowość, ulica, nr drogi ),
- danych dotyczących pojazdu ( numer rejestracyjny, marka ),
- danych zgłaszającego: imię, nazwisko, adres do korespondencji, ewentualnie numer telefonu kontaktowego.

Główne zadania Wydziału:

1) prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji;

2) prowadzenie postępowań przygotowawczych i bezpośrednich czynności z tym związanych w sprawach przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

3) wydawanie zaświadczeń o zdarzeniach drogowych uprawnionym podmiotom;

4) udzielanie odpowiedzi na pytania instytucji i organizacji oraz obywateli w przedmiocie bezpieczeństwa oraz obowiązywania przepisów ruchu drogowego;

5) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego przed Sądami Rejonowymi i Sądem Okręgowym w Łodzi.

Metryczka

Data publikacji 01.02.2013
Data modyfikacji 31.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Zimierska
do góry