Wydział Techniki Kryminalistycznej - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Techniki Kryminalistycznej

Wydział Techniki Kryminalistycznej

Naczelnik Wydziału

nadkom. Anna Lichocka

Sekretariat

tel. 47 841 14 20

wtk@lodz.ld.policja.gov.pl

 

Do zadań Wydziału Techniki Kryminalistycznej należy:

1) Kryminalistyczna obsługa miejsc zdarzeń w celu ujawnienia i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych pod względem technicznym i formalno-procesowym;

2) Udział w czynnościach procesowych, operacyjnych i prewencyjnych, w szczególności w oględzinach, eksperymentach procesowych, przeszukaniach, sekcjach zwłok, kryminalistycznych zabezpieczeniach imprez masowych;

3) Sporządzanie dokumentacji techniczno–poglądowej, fotograficznej, graficznej, wideo z oględzin miejsc zdarzeń i innych czynności zleconych;

4) Wykonywanie innych prac fotograficznych i komputerowych dla potrzeb Policji oraz innych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, zleconych przez kierownika jednostki Policji;

5) Współpraca z funkcjonariuszami prowadzącymi postępowania przygotowawcze przy analizie materiału dowodowego w celu właściwego pobierania materiału porównawczego do badań oraz racjonalnego i efektywnego wykorzystania śladów i dowodów rzeczowych w prowadzonych postępowaniach karnych;

6) Prowadzenie rejestrów i wykazów, w szczególności określonych w aktach prawnych Komendanta Głównego Policji w zakresie, w którym ich prowadzenie zostało powierzone komórce techniki kryminalistycznej;

7) Współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi w zakresie sprawowania nadzoru merytorycznego oraz monitorowania pracy techników kryminalistyki przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Metryczka

Data publikacji : 31.07.2020
Data modyfikacji : 02.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
Agniesszka Grzymska
Osoba modyfikująca informację:
MalgorzataKulig
do góry