Wydział Sztab Policji - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Sztab Policji

Wydział Sztab Policji

Naczelnik Wydziału
nadkom. Wojciech Wojciechowski

 Zastępca Naczelnika
kom. Maciej Plocek

 Sekretariat
tel. 47 841 23 63
 
 

 

Główne zadania Wydziału:

1) zapewnienie natychmiastowej reakcji na zgłoszone wydarzenia oraz prawidłowego funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendy;
 
2) koordynowanie funkcjonowania służb dyżurnych komisariatów Policji w zakresie właściwej obsługi elektronicznego systemu rejestracji zgłoszeń;
 
3) opracowywanie procedur postępowania w warunkach wystąpienia zagrożeń dla życia
i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz tworzenie warunków do sprawnej organizacji działań policyjnych;
 
4) stałe gromadzenie informacji dotyczących potencjalnych zagrożeń w związku z prowadzonymi działaniami policyjnymi oraz analiza uzyskanych informacji w celu stworzenia warunków do właściwego i sprawnego dowodzenia tymi działaniami;
 
5) organizowanie przygotowań do działań w sytuacjach kryzysowych;
 
6) opracowywanie i aktualizowanie systemu alarmowania stanów osobowych Komendy, zapewniające mobilność sił i środków do działań;
 
7) organizowanie przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań na rzecz sił zbrojnych, ochrony i obrony obiektów ważnych dla obronności państwa oraz w przypadku mobilizacji;
 
8) przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie osiągania stanów gotowości do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym;
 
9) organizowanie prowadzenia pościgów i zorganizowanych działań pościgowych na terenie miasta Łodzi;
 
10) organizowanie oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Nieetatowego Pododdziału Policji ze stanu Komendy;
 
11) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.

Struktura Wydziału:

  • Referat Operacji Policyjnych i Zarządzania Kryzysowego
  • Zespół Stanowisko Kierowania

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 21.01.2014
Data modyfikacji : 30.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Majtczak
do góry