Wydział Sztab Policji - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Sztab Policji

Wydział Sztab Policji

Naczelnik Wydziału
podinsp. Wojciech Wojciechowski

 Zastępca Naczelnika
kom. Maciej Plocek

Zastępca Naczelnika
podkom. Dawid Kochelski

 Sekretariat
tel. 47 841 23 63
 
 

 

Główne zadania Wydziału:

1) zapewnienie natychmiastowej reakcji na zgłoszone wydarzenia oraz prawidłowego funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendy;
 
2) koordynowanie funkcjonowania służb dyżurnych komisariatów Policji w zakresie właściwej obsługi elektronicznego systemu rejestracji zgłoszeń;
 
3) opracowywanie procedur postępowania w warunkach wystąpienia zagrożeń dla życia
i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz tworzenie warunków do sprawnej organizacji działań policyjnych;
 
4) stałe gromadzenie informacji dotyczących potencjalnych zagrożeń w związku z prowadzonymi działaniami policyjnymi oraz analiza uzyskanych informacji w celu stworzenia warunków do właściwego i sprawnego dowodzenia tymi działaniami;
 
5) organizowanie przygotowań do działań w sytuacjach kryzysowych;
 
6) opracowywanie i aktualizowanie systemu alarmowania stanów osobowych Komendy, zapewniające mobilność sił i środków do działań;
 
7) organizowanie przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań na rzecz sił zbrojnych, ochrony i obrony obiektów ważnych dla obronności państwa oraz w przypadku mobilizacji;
 
8) przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie osiągania stanów gotowości do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym;
 
9) organizowanie prowadzenia pościgów i zorganizowanych działań pościgowych na terenie miasta Łodzi;
 
10) organizowanie oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Nieetatowego Pododdziału Policji ze stanu Komendy;
 
11) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.

Struktura Wydziału:

  • Zespół Operacji Policyjnych i Zarządzania Kryzysowego
  • Zespół Stanowisko Kierowania

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 21.01.2014
Data modyfikacji : 02.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
MalgorzataKulig
do góry