Wydział Ruchu Drogowego - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

 Naczelnik Wydziału
nadkom. Michał Szymajda

 

 Zastępca Naczelnika
podkom. Eryk Oppeln Bronikowski

p.o. Zastępcy Naczelnika

podkom. Michał Uliasz

Sekretariat
tel. 47 841 25 23
telefon obsługiwany w godzinach 8:00 - 16:00
47 841 79 81,
 

 

Główne zadania Wydziału:

 

1) analizowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, opracowywanie stałych lub okresowych informacji/analiz stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach miasta Łodzi;

2) pełnienie nadzoru szczególnie na odcinkach i w miejscach szczególnie zagrożonych wypadkami i kolizjami drogowymi, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym;

3) likwidacja skutków zdarzeń drogowych, w tym zabezpieczenie śladów i dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;

4) realizacja eskort policyjnych oraz pilotowanie pojazdów;

5) organizowanie, prowadzenie i koordynowanie działań kontrolno-profilaktycznych związanych z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na drogach;

6) współpraca z samorządem terytorialnym w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie propagowania przepisów ruchu drogowego;

7) rejestracja danych o zdarzeniach drogowych w systemach informatycznych;

8) nadzór nad wykonywaną przez Straż Miejską kontrolą ruchu drogowego z użyciem niestacjonarnych urządzeń rejestrujących;

9) wydawanie z upoważnienia Komendanta opinii do projektów organizacji ruchu drogowego oraz kontrola i nadzór nad organizacją ruchu drogowego w związku z prowadzonymi robotami drogowymi.

 

Struktura Wydziału:

  • Referat Organizacji Służby

 tel. 47 841 25 21

W godz. 800 - 1600 interesanci mogą osobiście uzyskać informacje na temat ilości punktów karnych, jakie są odnotowane w kartotece za popełnione przez nich wykroczenia drogowe w Zespole Informatyki Ruchu Drogowego, który wchodzi w skład Referatu Organizacji Służby. Osoba zainteresowana winna przyjść osobiście z dokumentem tożsamości.

  • Referat Kontroli Ruchu Drogowego

    tel. 47 841 25 36

Ogniwo I

Ogniwo II

Ogniwo III

Ogniwo IV

Ogniwo V

  •  Referat Obsługi Zdarzeń Drogowych

    tel. 47 841 25 27

Ogniwo I

Ogniwo II

  •  Zespół I

    tel.47 841 25 04

 

Metryczka

Data publikacji : 21.01.2014
Data modyfikacji : 02.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
MalgorzataKulig
do góry