Wydział Prezydialny - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Prezydialny

Wydział Prezydialny

Naczelnik Wydziału
podinsp. Liliana Garczyńska

 
 
Sekretariat
tel. 47 841 21 55, 47 841 13 99
 

 

Główne zadania Wydziału:

1) obsługa jednostek/komórek organizacyjnych Komendy w zakresie przyjmowania i przekazywania korespondencji;
 
2) organizowanie, koordynowanie i nadzór nad zgodnością z Ceremoniałem policyjnym uroczystości i innych przedsięwzięć z udziałem kierownictwa Komendy;
 
3) koordynacja i dbałość o prawidłowy przebieg procesu udostępniania informacji publicznej w Komendzie w trybie obowiązujących przepisów prawnych;
 
4) redagowanie i aktualizowanie informacji na stronie internetowej Komendy, Biuletynu Informacji Publicznej oraz kiosku multimedialnego Komendy, a także monitorowanie i analiza informacji dotyczących działalności Policji, ukazujących się w mediach, w tym także na forach internetowych;
 
5) inicjowanie projektów i programów mających na celu promocje Komendy oraz wpływających na budowę pozytywnego wizerunku Komendy, w tym także realizowanie zadań związanych z komunikacją wewnętrzną;
 
6) współpraca z samorządem terytorialnym, terenową administracja rządową, organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi, mediami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w działalność na rzecz zwalczania przestępczości i poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego.

Metryczka

Data publikacji : 21.01.2014
Data modyfikacji : 26.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
MalgorzataKulig
do góry