Wydział Patrolowo-Interwencyjny - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Naczelnik Wydziału
nadkom. Jarosław Morawski

Zastępca Naczelnika

podkom. Dawid Kochelski
 

Sekretariat
tel. 47 841 21 95

 

wpi@lodz.ld.policja.gov.pl

Dyżurny Wydziału
tel. 47 841 31 01

 

Główne zadania Wydziału:

1) pełnienie służby patrolowo-interwencyjnej na terenie miasta Łodzi w patrolach zmotoryzowanych i pieszych w wyznaczonych rejonach służbowych;
 
2) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zdarzeniom naruszającym bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie miasta Łodzi, a w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zakłóceń podejmowanie działań zmierzających do
przywrócenia stanu zgodnego z prawem;
 
3) ujawnianie i zapobieganie zjawiskom patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz przekazywanie odpowiednim komórkom organizacyjnym Komendy wszelkich informacji dotyczących ujawnionych zjawisk wpływających na patologię społeczną;
 
4) realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem przebiegu imprez masowych, zgromadzeń i uroczystości;
 
5) przyjmowanie i przekazywanie informacji o bieżących wydarzeniach na terenie miasta Łodzi jak i zagrożeniach bezpieczeństwa powszechnego lub niebezpiecznych zakłóceniach porządku publicznego;

6) prowadzenie działań zmierzających do ustalenia i zatrzymania osób podejrzanych o dokonanie przestępstwa lub wykroczenia;
 
7) współdziałanie z innymi służbami w czasie prowadzenia akcji ratowniczych (klęski żywiołowe, katastrofy budowlane i komunikacyjne, pożary) w celu zapewnienia porządku publicznego w rejonie prowadzonych działań;
 
8) udział w organizowanych działaniach policyjnych mających na celu zapobieganie naruszeniom prawa oraz przeciwdziałanie demoralizacji młodzieży;
 
9) realizacja i koordynacja zadań prowadzonych w formie zabezpieczenia prewencyjnego, akcji i operacji policyjnych;
 
10) wykorzystanie i utrzymanie psów służbowych przeznaczonych do działań prewencyjnych i operacyjnych.

 Struktura Wydziału:

  • Referat I

Ogniwo I

Ogniwo II

Ogniwo III

  • Referat II

Ogniwo I

Ogniwo II

Ogniwo III

  • Referat III

Ogniwo I

Ogniwo II

Ogniwo III

  • Zespół Organizacji Służby
  • Zespół  Przewodników Psów Służbowych

Metryczka

Data publikacji : 21.01.2014
Data modyfikacji : 30.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Majtczak
do góry