Wydział Ochronny - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Ochronny

Wydział Ochronny

 

 

Naczelnik Wydziału
nadkom. Jarosław Białkowski

 

Sekretariat
tel. 47 841 14 96

 

wo@lodz.ld.policja.gov.pl

Główne zadania Wydziału:

1) wykonywanie zadań służbowych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w celu Wytrzeźwienia;

2) nadzór i kontrola ruchu osobowego i kołowego oraz systemu przepustkowego w Komendzie;

3) zabezpieczenie i ochrona obiektów Komendy;

4) obsługa kamer monitorujących budynki Komendy, terenów przyległych oraz kamer systemu monitorującego Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w celu Wytrzeźwienia;

5) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.

 Struktura Wydziału:

  • Referat I
  • Zespół I

 

 

Metryczka

Data publikacji : 21.01.2014
Data modyfikacji : 23.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Majtczak
do góry