Wydział Ochronny - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Ochronny

Wydział Ochronny

 

Naczelnik Wydziału
kom. Jarosław Białkowski

p.o. Zastępca Naczelnika
st. asp. Ewa Maciejczak

Sekretariat
tel. 42 665 14 96

fax. 42 665 17 74

wo@lodz.ld.policja.gov.pl

Główne zadania Wydziału:

1) wykonywanie zadań służbowych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w celu Wytrzeźwienia;

2) nadzór i kontrola ruchu osobowego i kołowego oraz systemu przepustkowego w Komendzie;

3) zabezpieczenie i ochrona obiektów Komendy;

4) obsługa kamer monitorujących budynki Komendy, terenów przyległych oraz kamer systemu monitorującego Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w celu Wytrzeźwienia;

5) Zapewnienie udziału Pocztu Sztandarowego Komendy w uroczystościach państwowych, resortowych i samorządowych oraz nadzór nad miejscem przechowywania sztandaru;

6) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.

 Struktura Wydziału:

  • Zespół I
  • Zespół II

 

 

Metryczka

Data publikacji 21.01.2014
Data modyfikacji 09.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Zimierska
do góry