Wydział Kryminalny - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny


Naczelnik Wydziału

kom. Piotr Borowczyk

 Zastępca Naczelnika
nadkom. Przemysław Mosiński

 Zastępca Naczelnika
kom. Marcin Gabara

 

Sekretariat
tel. 47 841 14 50/51
 
 

 Główne zadania Wydziału:

1) realizowanie zadań wykrywczych i nadzorczych w zakresie inicjowania, koordynowania i organizowania działań operacyjno-rozpoznawczych na terenie miasta Łodzi zmierzających do sprawnego i skutecznego rozpoznawania i zwalczania przestępczości kryminalnej oraz ścigania sprawców tych przestępstw;
 
2) prowadzenie działań operacyjnych w sprawach o najgroźniejsze przestępstwa w tym zabójstwa, rozboje z użyciem broni palnej, seryjne zgwałcenie lub ze szczególnym okrucieństwem, przestępstwa z nienawiści, w tym o zasięgu obejmującym teren kilku Komisariatów Policji;
 
3) prowadzenie działań operacyjnych mających na celu rozpoznanie środowisk pseudokibiców i zwalczanie przestępczości popełnionej na tle kibicowskim lub przynależności klubowej;
 
4) prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości i osób zaginionych, prowadzenie czynności związanych z ujawnianiem osób o nieustalonej tożsamości lub znalezieniem n.n. zwłok oraz koordynowanie działań w tym zakresie na terenie miasta Łodzi;
 
5) prowadzenie oraz koordynowanie działań związanych z ochroną osób pokrzywdzonych i świadków realizowanych na obszarze działania Komendy;
 
6) prowadzenie spraw na podstawie materiałów własnych lub przejętych do prowadzenia z komórek organizacyjnych służby kryminalnej jednostek Policji, z uwagi na skomplikowany charakter działań wykrywczych, a także o zasięgu obejmującym obszar działania kilku komisariatów Policji przekraczający ich możliwości realizacyjne;
 
7) prowadzenie współpracy z osobowymi źródłami informacji i rozbudowa sieci kwalifikowanych źródeł;
 
8) zapewnienie właściwego obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach;
 
9) prowadzenie nadzoru instancyjnego;
 
10) współpraca z Sądami, Prokuratorami i innymi instytucjami w zakresie zapobiegania, ujawniania i zwalczania przestępczości;
 
11) ujawnianie i analizowanie nowych zjawisk przestępczych oraz opracowywanie,
upowszechnianie i wdrażanie działań zmierzających do przeciwdziałania
najgroźniejszym i najbardziej uciążliwym dla społeczeństwa przestępstwom.

 Struktura Wydziału:

  • Zespół do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu
  • Zespół do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Metryczka

Data publikacji : 21.01.2014
Data modyfikacji : 01.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
MalgorzataKulig
do góry