Wydział Kontroli - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Kontroli

Wydział Kontroli

Naczelnik Wydziału
podinsp. Juliusz Cygan

 Zastępca Naczelnika

nadkom. Krzysztof Teodorczyk
 

Sekretariat
tel. 47 841 10 19,
     47 841 14 79
 
       

 

Główne zadania Wydziału:

1) planowanie i prowadzenie kontroli w zakresie realizacji ustawowych zadań Policji przez jednostki/komórki organizacyjne Komendy, jak również ocena wykonywania obowiązków służbowych przez policjantów i pracowników Komendy;
 
2) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji dotyczących działalności Policji, postępowania policjantów i pracowników Komendy oraz nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zadań w tej dziedzinie przez jednostki/komórki organizacyjne Komendy;
 
3) prowadzenie wewnętrznych czynności sprawdzająco - wyjaśniających na polecenie Komendanta, w tym w szczególności w sprawach najpoważniejszych wydarzeń nadzwyczajnych i przypadków naruszeń przepisów przez policjantów Komendy, a także nadzór nad tego rodzaju czynnościami prowadzonymi w podległych jednostkach organizacyjnych Komendy;

4) analizowanie ujawnionych nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu jednostek/komórek organizacyjnych Komendy, wyjaśnianie w niezbędnym zakresie sygnałów o naruszeniu prawa przez policjantów lub pracowników Komendy. Opracowywanie na tej podstawie wytycznych oraz zaleceń mających na celu ich eliminowanie i zapobieganie ich powstaniu;
 
5) monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych i zaleceń wydawanych w następstwie przeprowadzonych kontroli, czynności sprawdzająco - wyjaśniających oraz kontroli jednostek wyższego szczebla;
 
Przyjmowanie skarg i wniosków: w dni powszednie w godzinach 9:00-15:00.

Metryczka

Data publikacji : 21.01.2014
Data modyfikacji : 02.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
MalgorzataKulig
do góry