Wydział Kadr i Szkolenia - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Kadr i Szkolenia

Wydział Kadr i Szkolenia

Naczelnik Wydziału
podinsp. Agnieszka Padyk

 Zastępca Naczelnika
asp. szt. Krzysztof Drobnik

Sekretariat
tel. 47 841 12 70
 
 

 Główne zadania Wydziału:

1) realizowanie polityki kadrowej Komendanta;

2) wykonywanie zadań z zakresu spraw osobowych policjantów i pracowników Komendy;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji oraz opracowywanie projektów decyzji i innych rozstrzygnięć wydawanych w tych sprawach przez Komendanta;

4) prowadzenie naboru na stanowiska pracownicze;

5) realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych i etatowych Komendy oraz podległych komisariatów Policji;

6) opracowywanie projektu regulaminu Komendy;

7) wprowadzanie i aktualizowanie danych kadrowych do systemów informatycznych oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;

8) organizowanie postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska służbowe zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie;

9) wykonywanie zadań związanych z realizacją procesu szkolenia centralnego i lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów oraz organizowanie szkoleń dla pracowników Komendy;

10) realizowanie zadań związanych z prowadzeniem zajęć z wyszkolenia strzeleckiego i wychowania fizycznego;

11) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.

Metryczka

Data publikacji : 21.01.2014
Data modyfikacji : 16.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Majtczak
do góry