Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

p.o. Naczelnika Wydziału
podinsp. Rafał Juryta

p.o.  Zastępcy Naczelnika

podkom. Agnieszka Wybraniec
 


 

 Sekretariat
tel. 47 841 14 77
 
 

Główne zadania Wydziału:

1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej oraz wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej;
 
2) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w sprawach własnych oraz w ramach wsparcia podległych Komisariatów Policji,ze względu na niedostateczne możliwości realizacyjne ich działań prowadzonych do wykrycia sprawców przestępstw gospodarczych i korupcyjnych;
 
3) prowadzenie ukierunkowanego monitoringu sieci Internet pod kątem treści prawnie zabronionych, ujawnianie i zwalczanie przestępstw przy użyciu systemów sieci komputerowych, teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, ustalanie sprawców przestępstw wykorzystujących sieci teleinformatyczne w działalności przestępczej;
 
4) inspirowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy operacyjnej i dochodzeniowo - śledczej prowadzonej w podległych Komisariatach Policji w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej;
 
5) sprawowanie nadzoru nad sprawami realizowanymi przez jednostki/komórki organizacyjne Komendy w zakresie ustalania, identyfikacji, tymczasowego zajmowania mienia i wnioskowania o zabezpieczenie składników majątkowych oraz opracowywanie i wdrażanie taktyki w zakresie skutecznego odzyskiwania mienia;
 
6) udzielanie wsparcia podległym Komisariatom Policji w sprawach dotyczących przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, trudnych do wykrycia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych lub dowodowych;
 
7) analizowanie stanu zagrożenia przestępczością gospodarczą i korupcyjną na terenie miasta Łodzi, jej specyfiki i obszarów występowania oraz opracowywania kierunków działań wykrywczych;
 
8) współdziałanie z organami kontroli w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, a w szczególności z Urzędem Kontroli Skarbowej, Urzędami Skarbowymi, Izbą Celną.
 
Struktura Wydziału:
 
  • Referat Dochodzeniowo - Śledczy
  • Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy
  • Zespół do Walki z Cyberprzestępczością
 
Pamiętaj !
  • Korupcja to zawsze działanie niezgodne z prawem i szeroko rozumianą sprawiedliwością społeczną,
     
  • Korupcja jest patologią społeczną. Jeżeli masz poczucie pokrzywdzenia, albo zostałeś wplątany w sytuację, która jest dla ciebie nie do przyjęcia, to wiedz, ze możesz to zmienić – art. 229§6 Kodeksu Karnego mówi:
     

 „Nie podlega karze sprawca przestępstwa, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział”.

 
Jeżeli jesteś świadkiem korupcji, pamiętaj, że milczenie oznacza przyzwolenie na łamanie prawa.
 
 

Antykorupcyjny telefon zaufania

47 841 18 15

Metryczka

Data publikacji : 21.01.2014
Data modyfikacji : 21.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
MalgorzataKulig
do góry