Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Naczelnik Wydziału
kom. Krzysztof Pankiewicz

 Zastępca Naczelnika
podinsp. Rafał Juryta


 

 Sekretariat
tel. 47 841 14 77
fax. 47 841 17 72
 

Główne zadania Wydziału:

1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej oraz wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej;
 
2) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w sprawach własnych oraz w ramach wsparcia podległych Komisariatów Policji,ze względu na niedostateczne możliwości realizacyjne ich działań prowadzonych do wykrycia sprawców przestępstw gospodarczych i korupcyjnych;
 
3) prowadzenie ukierunkowanego monitoringu sieci Internet pod kątem treści prawnie zabronionych, ujawnianie i zwalczanie przestępstw przy użyciu systemów sieci komputerowych, teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, ustalanie sprawców przestępstw wykorzystujących sieci teleinformatyczne w działalności przestępczej;
 
4) inspirowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy operacyjnej i dochodzeniowo - śledczej prowadzonej w podległych Komisariatach Policji w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej;
 
5) sprawowanie nadzoru nad sprawami realizowanymi przez jednostki/komórki organizacyjne Komendy w zakresie ustalania, identyfikacji, tymczasowego zajmowania mienia i wnioskowania o zabezpieczenie składników majątkowych oraz opracowywanie i wdrażanie taktyki w zakresie skutecznego odzyskiwania mienia;
 
6) udzielanie wsparcia podległym Komisariatom Policji w sprawach dotyczących przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, trudnych do wykrycia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych lub dowodowych;
 
7) analizowanie stanu zagrożenia przestępczością gospodarczą i korupcyjną na terenie miasta Łodzi, jej specyfiki i obszarów występowania oraz opracowywania kierunków działań wykrywczych;
 
8) współdziałanie z organami kontroli w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, a w szczególności z Urzędem Kontroli Skarbowej, Urzędami Skarbowymi, Izbą Celną.
 
Struktura Wydziału:
 
  • Referat Dochodzeniowo - Śledczy
  • Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy
  • Zespół do Walki z Cyberprzestępczością
 
Pamiętaj !
  • Korupcja to zawsze działanie niezgodne z prawem i szeroko rozumianą sprawiedliwością społeczną,
     
  • Korupcja jest patologią społeczną. Jeżeli masz poczucie pokrzywdzenia, albo zostałeś wplątany w sytuację, która jest dla ciebie nie do przyjęcia, to wiedz, ze możesz to zmienić – art. 229§6 Kodeksu Karnego mówi:
     

 „Nie podlega karze sprawca przestępstwa, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział”.

 
Jeżeli jesteś świadkiem korupcji, pamiętaj, że milczenie oznacza przyzwolenie na łamanie prawa.
 
 

Antykorupcyjny telefon zaufania

42 665 18 15

Metryczka

Data publikacji 21.01.2014
Data modyfikacji 30.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Agniesszka Grzymska
do góry