Wydział d/w z Przestępczością Narkotykową - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział d/w z Przestępczością Narkotykową

Wydział d/w z Przestępczością Narkotykową

 Naczelnik
nadkom. Maciej Bala

   Zastępca Naczelnika
kom. Kamil Chorzewski

 


 

Sekretariat
tel.47 841 18 90/91
 
 

Główne zadania Wydziału:

1) prowadzenie czynności operacyjnych ukierunkowanych na ujawnianie i zwalczanie przestępczości narkotykowej na terenie miasta Łodzi w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przejawiających się w:

    a) rozpoznawaniu środowisk, osób i miejsc zagrożonych przestępczością narkotykową,

    b) wykrywaniu sprawców przestępstw wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii między
    innymi poprzez:
      -prowadzenie form i metod pracy operacyjnej,
      - wykorzystywanie osobowych i rzeczowych środków pracy operacyjnej;
 
2) współdziałanie z innymi jednostkami Policji w zakresie wykrywania przestępstw narkotykowych zaistniałych na terenie miasta Łodzi oraz ściganie ich sprawców;

3)  współdziałanie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łodzi w zakresie rozpoznawania oraz kontroli podmiotów, które wytwarzają oraz wprowadzają do obrotu środki zastępcze.

Metryczka

Data publikacji : 21.01.2014
Data modyfikacji : 02.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
MalgorzataKulig
do góry