Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Naczelnik Wydziału
Małgorzata Dobrzelewska

 
 
Sekretariat
tel. 47 841 10 14
 

Główne zadania Wydziału:

1) ochrona informacji niejawnych i danych osobowych oraz kontrola przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w jednostkach/komórkach organizacyjnych Komendy;

2) nadzór nad właściwym obiegiem informacji niejawnych, poprzez prowadzenie kancelarii tajnej i jej oddziałów;

3) nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym;

4) okresowa kontrola ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych w jednostkach/komórkach organizacyjnych Komendy;

5) prowadzenie postępowań sprawdzających zwykłych i poszerzonych;

6) wydawanie lub odmowa wydania poświadczeń bezpieczeństwa policjantom, pracownikom z wyłączeniem Komendanta, jego zastępców oraz pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych i jego zastępcy;

7) wydawanie lub odmowa wydania upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” kandydatom do pracy w Policji;

8) prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

9) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

10) prowadzenie wykazu stanowisk oraz prac zleconych, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych oraz wykazu osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;

11) prowadzenie szkoleń z ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych;

12) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych jednostek/komórek organizacyjnych Komendy oraz nadzorowanie ich realizacji;

13) prowadzenie Składnicy Akt Komendy i nadzorowanie działalności składnic w jednostkach organizacyjnych Komendy;

14) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.

 Struktura Wydziału:

  • Kancelaria Tajna
  • Zespół ds. Postępowań Sprawdzających
  • Zespół Składnica Akt

Metryczka

Data publikacji : 21.01.2014
Data modyfikacji : 30.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Majtczak
do góry