Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Naczelnik Wydziału
Małgorzata Dobrzelewska

 
 
Sekretariat
tel. 47 841 10 14
fax. 47 841 27 25

Główne zadania Wydziału:

1) ochrona informacji niejawnych i danych osobowych oraz kontrola przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w jednostkach/komórkach organizacyjnych Komendy;

2) nadzór nad właściwym obiegiem informacji niejawnych, poprzez prowadzenie kancelarii tajnej i jej oddziałów;

3) nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym;

4) okresowa kontrola ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych w jednostkach/komórkach organizacyjnych Komendy;

5) prowadzenie postępowań sprawdzających zwykłych i poszerzonych;

6) wydawanie lub odmowa wydania poświadczeń bezpieczeństwa policjantom, pracownikom z wyłączeniem Komendanta, jego zastępców oraz pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych i jego zastępcy;

7) wydawanie lub odmowa wydania upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” kandydatom do pracy w Policji;

8) prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

9) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

10) prowadzenie wykazu stanowisk oraz prac zleconych, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych oraz wykazu osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;

11) prowadzenie szkoleń z ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych;

12) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych jednostek/komórek organizacyjnych Komendy oraz nadzorowanie ich realizacji;

13) prowadzenie Składnicy Akt Komendy i nadzorowanie działalności składnic w jednostkach organizacyjnych Komendy;

14) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.

 Struktura Wydziału:

  • Kancelaria Tajna
  • Zespół ds. Postępowań Sprawdzających
  • Zespół Składnica Akt

Metryczka

Data publikacji : 21.01.2014
Data modyfikacji : 30.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Agniesszka Grzymska
do góry