Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

 

Naczelnik Wydziału
kom. Zbigniew Wośko

 
Sekretariat
tel. 42 665 35 16
fax. 42 665 12 09
 
wppkmp@lodz.ld.policja.gov.pl

Główne zadania Wydziału:

1) rozpoznawanie i rozpracowywanie środowisk pseudokibiców oraz osób
i grup związanych ze środowiskiem pseudokibiców;

2) wykrywanie przestępstw popełnianych przez pseudokibiców łódzkich drużyn piłkarskich;

3) bieżące monitorowanie i sporządzanie analiz ryzyka w związku
z organizowanymi imprezami masowymi;

4) koordynowanie przepływu informacji dotyczących pseudokibiców pomiędzy funkcjonariuszami służby kryminalnej i prewencyjnej;

5) stała współpraca z policjantami Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Metryczka

Data publikacji 02.02.2017
Data modyfikacji 23.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
KMP w Łodzi
do góry