Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

 

p.o. Naczelnik Wydziału
kom. Krzysztof Kulikowski

 
Sekretariat
tel. 47 841 35 16
fax. 47 841 12 09
 
wppkmp@lodz.ld.policja.gov.pl

Główne zadania Wydziału:

1) rozpoznawanie i rozpracowywanie środowisk pseudokibiców oraz osób
i grup związanych ze środowiskiem pseudokibiców;

2) wykrywanie przestępstw popełnianych przez pseudokibiców łódzkich drużyn piłkarskich;

3) bieżące monitorowanie i sporządzanie analiz ryzyka w związku
z organizowanymi imprezami masowymi;

4) koordynowanie przepływu informacji dotyczących pseudokibiców pomiędzy funkcjonariuszami służby kryminalnej i prewencyjnej;

5) stała współpraca z policjantami Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Metryczka

Data publikacji : 02.02.2017
Data modyfikacji : 30.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Agniesszka Grzymska
do góry