Jednoosobowe stanowisko ds. prawnych - Radca Prawny - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Jednoosobowe stanowisko ds. prawnych

 

Urszula Onak-Mirowska

 tel. 47 841 21 96
 

 

Radca Prawny przyjmuje w poniedziałki i czwartki w godzinach 800-1600.

Główne zadania:

1. Udzielanie pomocy prawnej w formie wydawania opinii prawnych i doradztwa prawnego dla potrzeb Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi oraz kierowników komórek jednostek organizacyjnych Komendy.

2. Reprezentowanie Komendanta Miejskiego Policji w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i innymi organami administracji państwowej.

3. Przygotowywanie opinii prawnych w sprawach wynikających ze stosunku służby i pracy.

4. Udzielanie konsultacji prawnej i porad komórkom i jednostkom organizacyjnym Komendy oraz opiniowanie pod względem zgodności z prawem: umów, ugód, zarządzeń i decyzji, regulaminów, porozumień itp.

5. Udzielanie porad prawnych policjantom i pracownikom cywilnym w związku z pełnieniem służby lub wykonywaniem pracy, o ile interes zainteresowanego nie stoi w sprzeczności z interesem Komendy.

Metryczka

Data publikacji : 21.01.2014
Data modyfikacji : 02.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
MalgorzataKulig
do góry