Ogłoszenia na wolne stanowiska w służbie cywilnej

inspektor w Zespole Prezydialnym VI Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi nr 104396

 

Komendant Miejski Policji w Łodzi

poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Zeaspołu Prezydialnego VI Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Komenda Miejska Policji w Łodzi

90-037 Łódź ul. Wysoka 45
 
Dołącz do nas jako:
 
inspektor do spraw: obsługi elektronicznej platformy PUE, gospodarki mandatowej w zakresie mandatów karnych kredytowanych oraz elektronicznej bazy Rejestr Spraw                   o Wykroczenia w Zespole Prezydialnym VI Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 
Czym będziesz się zajmować
 
Osoba na tym stanowisku:
 • zaopatruje, ewidencjonuje, wydaje i rozlicza bloczki mandatów karnych dla potrzeb jednostki oraz przyjmuje potwierdzenia ich nałożenia,
 • obsługuje elektroniczną bazę Rejestr Spraw o Wykroczenia,
 • obsługuje moduł Rejestracja Czasu Pracy - Absencja w podsystemie informatycznym Kadry SWOP,
 • pobiera bloczki mandatów karnych z Izby Skarbowej w Łodzi na podstawie zapotrzebowania złożonego w Platformie Usług Elektronicznych (PUE),
 • prowadzi księgi druków ścisłego zarachowania w zakresie bloczków mandatowych pobranych i zdanych,
 • uczestniczy w spisach z natury i komisjach spisowych.
Kogo poszukujemy
 
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • umiejętność obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,
 • umiejętność współpracy.
Co oferujemy
 
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

 

Dostępność
 
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku - brak windy, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Dodatkowe informacje:
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Wynagrodzenie brutto: 3 392,00 zł + wysługa lat

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Aplikuj

do 24 sierpnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 104396"
 

na adres:

Komenda Miejska Policji w Łodzi
ul. Sienkiewicza 28/30
90 - 114 Łódź
 
 • Dokumenty należy złożyć do: 24.08.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

47 841 16 25

Metryczka

Data publikacji : 16.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Majtczak
do góry