Opłaty - Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Opłaty

CZYNNIKI BRANE POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU OPŁAT ZA NIETYPOWE WNIOSKI O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

             Informujemy, że ustawa o dostępie do informacji publicznej pozwala na nakładanie opłat przy realizacji wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Niemniej jednak, opłata może być pobrana jedynie jeżeli informacja udostępniania jest na wniosek oraz jej przygotowanie zgodnie z wnioskiem wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Przy ocenie kosztów każdorazowo pod uwagę będą brane następujące czynniki:

 - liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,
 - czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
 - koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),
 - koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

Metryczka

Data publikacji : 14.06.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
do góry