Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Zgodnie ze wskazaną ustawą Komendant Miejski Policji w Łodzi może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W ŁODZI

 1) zobowiązuje się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Miejska Policji w Łodzi”,

 2) zobowiązuje się do wskazania daty pozyskania danej informacji,

 3) zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Miejską Policji w Łodzi danej informacji, o ile została ona określona,

 4) zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Komendy Miejskiej Policji w Łodzi formy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom,

 5) zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

 Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej do ponownego wykorzystania na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem wówczas należy złożyć stosowny wniosek.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W ŁODZI ZA PRZEKAZYWANE INFORMACJE

             Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komenda Miejska Policji w Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników. Komenda Miejska Policji w Łodzi zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.

Metryczka

Data publikacji : 14.06.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
do góry