Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

informacje ogólne

Ustaw z dnia 11 sierpnia 2021r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2021 p.1641)

   Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.


                          Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

na adres poczty elektronicznej: prezydialny@lodz.ld.policja.gov.pl

lub listownie na adres:

    Komenda Miejska Policji w Łodzi
    ul. Sienkiewicza 28/30
    90-114 Łódź

Metryczka

Data publikacji : 14.06.2012
Data modyfikacji : 27.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Marynowicz
do góry