Dostęp do informacji publicznej - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna niepublikowana na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej KMP w Łodzi, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) – art. 10 pkt 1.

 

Osoby, które chcą uzyskać informację z zakresu działania KMP w Łodzi, proszone
są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Pobierz wniosek

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do zapoznania się z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

 

Wypełniony wniosek należy przesłać:

na adres poczty elektronicznej: rzecznik@lodz.ld.policja.gov.pl

lub listownie na adres:

Nasz adres:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
ul. Sienkiewicza 28/30
90-114 Łódź

Metryczka

Data publikacji 15.05.2013
Data modyfikacji 10.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane
Osoba modyfikująca informację:
KMP w Łodzi
do góry